Skovhaven er en permakulturel biosfære – en organisk levende skulptur – der står i skarp kontrast til det omkringliggende industrilandskab. Skovhaven er et processuelt værk, som er i løbende udvikling, afhængig af vejr, vind og årstid.
Første fase af værket, blev påbegyndt sommeren 2016. Her handler værket om at skabe læ for vinden, for at planter og træer kan vokse i det flade og vindblæste landskab. I foråret 2017 etablerede vi et pilehegn, der skal skabe et beskyttende rum, for at det levende hegn af surbærbuske kan vokse op, og stå tæt sammen mod vinden. Når surbærene om nogle år er store og stærke nok, vil anden fase af værket begynde. Anden fase af værket handler om at sammensætte og udplante frugttræer og spiselige bærbuske i et bæredygtigt miljø, hvor alle planter har gensidig gavn af hinanden. 

Siden vil løbende blive opdateret, som værket udvikler sig.