LAND

LAND blev indviet som et kunstprojekt i 2000 af Kunstnergruppen N55 som en del af et større projekt LAND, som består af 17 enklaver forskellige steder i verden.
Hvert af disse enklaver er udstyret med en 1 meter høj varde (Cairn), udført i rustfrit stål og polycarbonat.


LAND på positionen: N 56° 59′ 55″ E 009° 19′ 33,7″. består af et areal på ca. 650 m2 yderst på en mark i det flade land nær Limfjorden i Vesthimmerland.

Se listen af enklaver:

http://www.n55.dk/MANUALS/LAND/land.html


I 2001 placerede billedkunstneren Karin Lorenzen et 6 m højt tårn med 7 ben på pladsen. Fra tårnets platform kan man se Limfjorden hvor den skiller Vesthimmerland og Hanherred. Tårnet er med sin karakteristiske lyserøde farve blevet et vartegn for LAND i Nørrekær Enge.


Kunstnergruppen Parfyme (Ebbe Dam Meinild og Pelle Brage) besøgte som nogle af de første kunstnere LAND i 2001 med deres traktor og skurvogn. De efterlod sig et spil stangtennis, som for længst er forsvundet.


Senere i 2006 opførte Billedkunstneren Thomas Bo Østergaard et stykke urbant fortov på LAND med en bænk og en lygtepæl. Med NørrekærBiennalen i 2014 installeredes vind/solcelleenergi.

Landskabet omkring LAND

LAND ligger på hævet fjordbund med diger ud til fjorden. Det er et fladt, åbent område med vidt udsyn og højt til himlen, men også åbent for vinden. LAND ligger midt i et kulturlandskab, som en oase mellem dyrkede marker. Et rigt fugleliv er blevet voldsomt reduceret ved opførelsen af en tilstødende vindmøllepark. Men om efteråret slår vildgæssene sig ned her, når de er på træk fra Skandinavien mod syden.

Mod syd afgrænses det flade fjordlandskab af en skrænt, og netop her, få hundrede meter syd for LAND, udgravede arkæologer i halvfjerdserne Danmarks eneste kendte boplads fra Bronzealderen. Her levede et lille samfund for 3-4000 år siden baseret på fiskeri og begyndende agerbrug. Ved udgravningerne fandt arkæologerne et kultsted med en helleristning på en sten.

I dag færdes kun få mennesker på de omkring liggende grusveje. Derfor er det en speciel oplevelse for dem, der finder frem til positionen LAND i Nørrekær.

Det er ideen at de værker, der etableres på LAND udgør et hele og giver mening, sammenhæng og identitet til Stedet, sådan at det opleves som et hele og et ophold bliver meningsfuldt. Udefra ligner gammen en dynge jord, går man ind åbner birketræskonstruktionen det lille rum op til en katedral, et rum udenfor tid og sted, som forbinder sig til lignende steder, andre meditative rum hvorend på jorden de måtte befinde sig.