2014 Overlevering og kredsløb

Omdrejningspunktet i den første Nørrekærbiennale vil være bygningen af en samisk gamme, som en byggeworkshop under ledelse af gammebygmester Kåre Løvoll og kunstner og arkitekt Joar Nango fra Tromsø. Efterfølgende er gammen blevet benyttet som bo-skulptur for de, som besøger LAND.

Den traditionelle samiske bolig kaldes gammeeller goahtipå samisk, og kan spores tilbage til jernalderen. Denne boligform har sandsynligvis tidligere været udbredt i store dele af Skandinavien, men i de nordligste dele af Skandinavien har samerne viderelært byggetraditionen og håndværket op til vore dage. Gammen har været den stationære bolig i modsætning til Lávvu’en (en teltkonstruktion), som rendriftsamerne brugte om sommeren, når dyrene gik på vidderne.

På Nørrekærbiennalen opførte vi en buespærgamme (bealljegoahti). En gamme konstrueret af træ, bark, og tørv. Den har et indre skelet af to sæt buede træstammer. Skelettet lukkes af mindre afbarkede birkeplanker, og barken fra stammerne fordeles i jævne lag, tæt omkring hele konstruktionen. Til sidst fordeles græstørv tæt over hele konstruktionen. Indenfor, omkring bålpladsen i midten, fordeles et lag af de tyndeste afskårne birkegrene som isolation, og herpå placeres ugarvet rensdyr- eller fåreskind.

Opførelsen kræver meget erfaring, og der er mange små, men meget vigtige detaljer ved konstruktionen, der er vigtige for holdbarheden med hensyn til forrådnelse, fugtighed, frisk luft og cirkulation af røgen fra bålet.

Gammen er en levende konstruktion som hvert år kræver vedligeholdelse, fornyelse med græstørv og friske birkeris en gang om året.

Gamme workshop

Andre projekter

Åbning af NørrekærBiennalen 2014

Deltagende kunstnere:

BilledkunstnerGeir Tore Holm(N)

Billedkunstner Søssa Jørgensen (N)

Arkitekt og billedkunstner Joar Nango (N)

Kurator Hilde Mehti (N)

Billedkunstner Pelle Brage (DK)

Kultivator, Kunstner og landbrugskollektiv, Öland (S)

Billedkunstner  Mogens Otto Nielsen, (DK)

Digter, journalist og billedkunstner Gerd Laugesen (DK)

Forfatter Liv Nimand Duvå, (DK)

Preben Maegaard, Jane Kruse, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (DK)

Thorupstrand Kystfiskerlaug (DK)

Limfjordsmuseet Løgstør v/naturvejleder Thomas Juel Johansen (DK).

Nørrekærbiennalen 2014 realiseres med økonomisk støtte fra Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg, Nordisk Kulturfond og Vesthimmerlands Kommune

Sponsorater fra Aurion, Hjørring, Vilsund Blue A/S, Aggersund, Thorupstrand Havfiskerlaug