Vind med Vind

Vindmølleparken og Vindmølleforeningen

Nørrekærbiennalen er placeret midt i en vindmøllepark. I 1981 satte Nordkraft 77 vindmøller op i Nørrekær Enge. Disse møller blev overtaget af Vattenfall, som ejes af den svenske stat og erstattede dem med 13 150 m høje vindmøller i 2009. Vattenfall fik i november 2018 tilladelse fra Aalborg og Vesthimmerlands kommuner til at udvide vindmølleparken med 36 3mw møller, der forventes opstillet i 2020-2021. Dermed vil Vindmølleparken i Nørrekær Enge blive Danmarks og en af Nordeuropas største. 

I udgangspunktet et projekt som vil være til økonomisk fordel for nogle få lokale, men en katestrofe for lokalområdet. Vind energi er en lokal resurse som via Vattenfalls projekt /og skatte frie indtjenninger ikke giver noget igen til lokalområdet. 

Under Nørrekærbienalen i 2014 bredte rygterne sig om at Vattenfall ønskede at udvide Vindmølleparken med 40 nye og større vindmøller i Nørrekær Enge. Samtidig opkøbte Vattenfall op til 40 ejendomme i Nørrekær til nedrivning, bl.a. hele landsbyen Bollerup og forstærkede dermed affolkningen. Den lokale skole, Toppedalskolen var lukningstruet pga. faldende elevtal.

Nørrekærbienalen arrangerede sammen med Toppedalskolen workshoppen: Kan en vindmølle redde Toppedalskolen? Hvor vi perspektivere en mulig lokal ejet vindmølle fonds muligheder. Og lavede små vindmøller, der blev sat op ude foran skolen, med skilte om hvad de syntes pengene en vindmølle kan indtjene, skulle gøre for skolen.

Toppedalskolen, Salling, Vesthimmerlands Kommune med offentligt møde, 27 – 30 september 2015

Workshoppen og udstillingen vakte opsigt i pressen, og radioen, bla. P4 mødte op og lavede en udsendelse. Vattenfall reagerede omgående og gik til pressen og lovede at halvdelen af overskuddet fra vindmølleparken skulle tilfalde lokalsamfundet. Om aftenen afholdte vi et offentligt møde på Toppedalskolen hvor Nordisk folkecenter for vedvarende energi introducerede ideen om folkeejede møller.

Som resultat af workshoppen, blev der 2016 oprettet en lokal vindmølleforening, med det ønske om at sikre, at en stor andel af de planlagte vindmøller i Nørrekær Enge, skal blive ejet af den lokale befolkning. Og overskuddet vil gå til lokal opbygning og projekter der gavner de mennesker som lever og bor i området.

Se foreningens hjemmeside her. 

Januar 2020: Vi har bedt formanden for vindmølleforeningen, Emil Olsen, om en opdatering. Hvor stor en andel af vindmøllernes overskud vil gå til lokalbefolkningen/foreninger.