Nørrekærbiennalen deltog på Landshape med 3 arrangementer:

En workshop og demonstration med Hanstholm Friskole om de demokratiske fordele ved lokalt ejerskab af vindmøller.

En offentlig debat på Hanstholm gamle rådhus med Preben Maegaard om hvordan fondsejede vindmøller, kan fungere som en attraktiv model for lokal ejerskab, som et økonomisk alternativ til at Vattenfall skal eje alle vindmøllerne.

En udstilling og workshop ved Folkecenteret for Vedvarende Energi´s vindmølle på Hanstholm havn.