Den traditionelle samiske bolig kaldes gammeeller goahtipå samisk, og kan spores tilbage til jernalderen. Denne boligform har sandsynligvis tidligere været udbredt i store dele af Skandinavien, men i de nordligste dele af Skandinavien har samerne viderelært byggetraditionen og håndværket op til vore dage. Gammen har været den stationære bolig i modsætning til Lávvu’en (en teltkonstruktion), som rendriftsamerne brugte om sommeren, når dyrene gik på vidderne.

På Nørrekærbiennalen opførte vi en buespærgamme (bealljegoahti). En gamme konstrueret af træ, bark, og tørv. Den har et indre skelet af to sæt buede træstammer. Skelettet lukkes af mindre afbarkede birkeplanker, og barken fra stammerne fordeles i jævne lag, tæt omkring hele konstruktionen. Til sidst fordeles græstørv tæt over hele konstruktionen. Indenfor, omkring bålpladsen i midten, fordeles et lag af de tyndeste afskårne birkegrene som isolation, og herpå placeres ugarvet rensdyr- eller fåreskind.

Opførelsen kræver meget erfaring, og der er mange små, men meget vigtige detaljer ved konstruktionen, der er vigtige for holdbarheden med hensyn til forrådnelse, fugtighed, frisk luft og cirkulation af røgen fra bålet.

Gammen er en levende konstruktion som hvert år kræver vedligeholdelse, fornyelse med græstørv og friske birkeris en gang om året.