Den 1. – 5. august 2017 åbner Nørrekærbiennalen 2017. Landskabet og Skuespillet for anden gang med deltagelse af danske og nordiske kunstnere, som præsenterer værker, der inviterer til demokratiske samtaler om grøn omstilling, vindmøller og retten til brugen af landskabet, med udgangspunkt i hvad der sker i og med landskabet i Nørrekær Enge.

Temaet for Nørrekærbiennalen i 2017 er Landskabet og skuespillet. Landskabet er scenen, der er dannet gennem århundredes vekselvirkning mellem naturen og menneskelige aktivitet for at overleve. Skuespillet udfolder sig i lokalsamfundet når en energigigant invaderer scenen, det flade forblæste land ved Limfjorden, for der at placere nordens største vindmøllepark: En landsby Bollerup bliver opkøbt af energiselskabet Vattenfall og gårdene nedrevet, lodsejerne får tildelt millionbeløb medens de lokale beboere må leve med generne, støj, forringet service som følge af affolkning mm.

Siden biennalen i 2014 har Nørrekærbiennalen været medinitiativtager til oprettelsen af Nørrekærs Enge Vindmølleforening, der er oprettet på baggrund af den svenske energikoncernen Vattenfall planlagte udvidelse af vindmølleparken med 40 nye endnu større møller end de 13 der allerede er opstillet i Nørrekær Enge.

Nørrekærbiennalen 2017 Landskabet og Skuespillet opføres som et skuespil i 5 akter over 5 dage.

Akt 1 Landskabsmaleriet

Akt 2
Torvet

Akt 3
Lyden

Akt 4
Performance

Akt 5
Udstilling

Deltagende kunstnere:
Stoffer Michael Christensen,​ Finn Thybo Andersen, Frans Jacobi, Claus Handberg Christensen, Katrine Skovgaard, Morten Bencke, Elisabeth ​K​iss, Ole Sporring, Finn Have, Martin Richard Olsen, Birte Ohsten, Pelle Brage, Julia Bruun, Jesper Dalgaard, Jytte Cramer, Mogens Otto Nielsen, Andrew James Zealey, aiPotu, Kirsten Dufour og lokale landskabsmalere Jan Hansen, Karsten Hansen, Gudrun Kjær, Per Bertelsen og Birthe Kjærsgaard m.fl..

Andre deltagere:
Troubaduren Mikael K, Lea Vangstrup fra Wind People, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og Emil Olsen, formand for Nørrekærsenge Vindmølleforening og Midtfjord Radio.

Klik på billede for at downloade plakat til print.