Under Nørrekærbiennalen 2019 åbner en ny forbindelse over Limfjorden.  Fra d. 6. til d. 10. August kan du sejle med rofærge fra høfderne ved Nørrekær over Limfjorden til Han Herred ved det gamle udskibningssted, lokalt kaldet Kråer, da der har ligget både en købmandsforretning og en kro der.

Nørrekærbiennalens kunstnere er både nysgerrig på sejl- og robådenes historiske betydning i dette område og hvordan vi kan lade os inspirere af disse tidligere transportmetoder, der havde et helt andet tempo og krævede en tæt forbindelse mellem lokale folk og område, vejr og vind.

Da transport og færdsel over landjorden var besværlig i et land af øer og halvøer har joller og sejlskibe i mange forskellige former, med årer eller sejl traditionelt bundet os sammen. Bådene kunne transportere betydelig mængder af fragt, huder, pelser, flintsten og andet gods. De indre farvande lige siden isen trak sig tilbage var desuden den vigtigste kilde til sund og proteinrig føde, hvad en 4000 år gammel helleristning fundet ved Vadgården 500 meter nord for LAND og Nørrekærbiennalen, vidner om.

Vi glæder os til at genåbne færgetrafikken over Limfjorden med en åredrevet Kaag roet med stærke kunstnerhænder og rugbrødsmotorer.  Et symbol på de forandringer der må forankre sig i dag hvor hele den menneskeskabte verden er udfordret på liv og eksistens.

Sildekaagen fra Nibe

Nibe Kaaglaug har velvilligt stillet deres sildekaag til rådighed for færgeoverfart under Nørrekærbiennalen. Sildekaagenn blev bygget i 1987 af Nibe Museum i samarbejde med Nibe Skole og Nibe Produktionsskole, som en tro kopi af det fiskerfartøj, sildekaagen, som i flere århundreder har været Østlimfjordens – og i perioder – Danmarks vigtigste fiskerbåd.

Kaagen er fladbundet med en længde på 22,5 fod der kun  stikker 10 cm og derfor kan sejle helt op til land og derfor i århundreder har været velegnet til færgefart. Den drives af en besætning på 4-5 roere og kan dertil medtage 4-5 passagerer, der er velkomne til at ro med.

Kaagen  er forsynet med redningsveste til alle passagerer og besætningsmedlemmer.

Ved landingspladsen nord for fjorden har der tidlige været anlagt en kro, derat navnet Kroeret, (se matrikelkort fra 1840 – 1899). Vi markerer stedet med en cafe og et kræmmermarked og en infotavle om sejltider og historiske oplysninger om stedet.

Nordisk samarbejde

De bådtyper, som endnu findes i dag har deres oprindelse i en fælles nordisk fortid: Nordlandsjollen i Nordnorge, sjægten og kaagen ved Limfjorden, traditionelt og godt håndværk formet gennem årtusinder af dygtige og snilde hænder.

To billedkunstnere fra Norge roede i sommer den smukke Nordlandsbåt fra Sørfinsetskole til Tromsø – en strækning på 550 km. Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen er også deltagere ved dette års biennale. Således forbinder roningen ikke alene søndenfjords med nordenfjords, men ligeledes  kunstnerisk inspiration og samarbejder på tværs af grænser og have.

Samarbejde skal også til når man skal ro en Kaag. Og netop samarbejde er et af de mest centrale elementer ved hver eneste biennalen siden vi startede i 2014.

Som billedkunstner Sonja Ferlev Mancoba, der ligenu udstiller på SMK så smukt beskriver det i 1979 i et brev til kunsthistoriker og museumsdirektør Troels Andersen:

’Kun i kraft af hinanden kan vi leve og ånde og ingen skaber alene’.

Plakat og forside på hjemmesiden er lavet efter maleri af Hans Schmidt (1839-1917): Færge over Sallingssund – Limfjorden.