Igennem de senere år er der poppet mange nye internationale kunstbiennaler op på perifere steder rundt omkring i verden, der ikke før har været introduceret til og indlemmet i kunstens rum, som steder, hvorfra man ønsker at udbrede og udforske tendenser i samtidskunsten.

Den dialog, der føres i samtidskunsten, bliver inddraget i biennalens kontekst og selve stedet, lokaliteten bliver et mål for kunstnerisk bearbejdelse, hvilket gør biennalen og kunsten nærværende og interessant for et lokalt publikum.

Som modspil til det faktum at biennaler ofte er nogle kæmpestore kunstmaskiner af national betydning, ønsker Nørrekærbiennalen at vise en anden model med et enkelt tema og begrænset deltagelse, der fungerer mere som et laboratorium eller som en læringsproces, ikke kun i kunsten, men også i den praktiske verden.