Hovedpunkterne i samarbejdsaftalen mellem Nørrekær Enge Vindmølleforening og Vattenfall er følgende:

  1. Vindmølleforeningen tilbydes at købe den andel af de 20%, der ikke måtte blive solgt til naboerne. Der oprundes til et helt antal møller.
  2. Lodsejere i engen har en med Vattenfall aftalt forkøbsret på 5 møller. I den udstrækning lodsejerne ikke ønsker at udnytte denne forkøbsret, tilbydes møllerne til vindmølleforeningen.
  3. Det er aftalt, at de møller, der tilbydes vindmølleforeningen, overdrages foreningen til den såkaldte kostpris. Det er den samme pris, som naboerne skal betale for naboanparter.
  4. Aftalen sikrer at prissætningen på møllerne sker i fuld gennemsigtighed. Vindmølleforeningen får således mulighed for at gennemgå alle relevante oplysninger og kontrakter indgået af Vattenfall vedr. projektet.
  5. Der er med aftalen sikret, at de møller, der tilbydes til vindmølleforeningen, skal have en gennemsnitsproduktion, der er den samme som for det samlede antal møller i projektet.

Antallet af møller til vindmølleforeningen kendes først, når VE udbuddet med salg af naboanparter er afviklet. Det vil forventeligt ske i efteråret 2019.

Samarbejdsaftalen med Vattenfall er et stort skridt i retning af at sikre et lokalt forankret medejerskab til møllerne i Nørrekær Enge. Vindmølleforeningens fokus er nu at kunne tage det sidste skridt, nemlig at få en endelig finansiering på

Samarbejdsaftalen med Vattenfall er et stort skridt i retning af at sikre et lokalt forankret medejerskab til møllerne i Nørrekær Enge. Vindmølleforeningens fokus er nu at kunne tage det sidste skridt, nemlig at få en endelig finansiering på plads. I foreningen er der en tro på, at det vil lykkes, så der kan sikres midler til lokale udviklingsprojekter i området som kompensation for de gener, et stort mølleprojekt vil give.