Loading...
NørrekærBiennalen 2018-02-23T05:06:29+00:00

Nørrekærbiennalen er en tilbagevendende kunstbiennale, som finder sted på land-art stedet LAND, et lille stykke jord, ca 650 m2, yderst på en mark i det flade Limfjordslandskab øst for Aggersund.

Det er Nørrekærbiennalens formål at etablere, udvikle og varetage Nørrekærbiennalen som en alternativ kunstinstitution på ”LAND”, der med udgangspunkt i landskabet og det lokale miljø samtidig søger at være en del af en nutidig kunstdiskurs om kunstens placering i samfundet.  Et sted, hvor ny viden kan blive skabt og erfaringer overleveret gennem en tværfaglig vekselvirkning med det omgivende samfund. 

NKB17 – Landskabet og Skuespillet

NKB iscenesætter og visualiserer en række danske og nordiske kunstnere dramaet om den grønne omstilling, som den udspiller sig i den lokale virkelighed.

Skovhaven – En Permakulturel Utopi

Skovhaven er et levende historisk monument over den urskov der voksede her, før agerbruget begyndte at ændre landskabet.

Vind Med Vind

Vind Med Vind – en offentlig intervention og debat om vindkraft som resssource for lokal udvikling. 

NKB14 Overlevering og Kredsløb

Nørrekærbiennale 2014 Overlevering og Kredsløb, blev afholdt juli-august 2014 som den første kunstbiennale på LAND.

LAND