Loading...
NørrekærBiennalen 2018-02-10T07:55:00+00:00

Nørrekærbiennalen er en tilbagevendende kunstbiennale, som finder sted på land-art stedet LAND, et lille stykke jord, ca 650 m2, yderst på en mark i det flade Limfjordslandskab øst for Aggersund.

Det er Nørrekærbiennalens formål at etablere, udvikle og varetage Nørrekærbiennalen som en alternativ kunstinstitution på ”LAND”, der med udgangspunkt i landskabet og det lokale miljø samtidig søger at være en del af en nutidig kunstdiskurs om kunstens placering i samfundet.  Et sted, hvor ny viden kan blive skabt og erfaringer overleveret gennem en tværfaglig vekselvirkning med det omgivende samfund. 

Læs mere her.

NKB17 – Landskabet og Skuespillet

NKB iscenesætter og visualiserer en række danske og nordiske kunstnere dramaet om den grønne omstilling, som den udspiller sig i den lokale virkelighed.

Skovhaven – En Permakulturel Utopi

Skovhaven er et levende historisk monument over den urskov der voksede her, før agerbruget begyndte at ændre landskabet.

Vind Med Vind

Vind Med Vind – en offentlig intervention og debat om vindkraft som resssource for lokal udvikling. 

NKB14 Overlevering og Kredsløb

Den første Nørrekærbiennale 2014 Overlevering og Kredsløb, blev afholdt juli-august 2014 som en kunstbiennale på en mark i Nørrekær Enge ved Limfjorden vest for Aggersundbroen  i Vesthimmerlands Kommune.

I 2001 byggede billedkunstneren Karin Lorentzen et 6 meter højt tårn på 7 ben, et pejlemærke mod LAND, der kan hæve os op over det flade landskab, løfte vores perspektiv, så vi kan se Limfjorden adskille Himmerland fra Hanherred

Kørevejledning til Nørrekærbiennalen på LAND

LAND ligger ved Nørrekærsvej, 1500 meter øst for Aggersund Syd, 9670 Løgstør. Fra Aggersund Syd kør
ad Vesterkærsvej mod vindmølleparken og drej til venstre ad Nørrekærsvej. Tag den første vej til venstre,
mod fjorden. Ved kanalen, følg sti og skilte ind til LAND.