Loading...
NørrekærBiennalen 2017 2017-11-13T22:09:05+00:00

NKB2017.
Landskabet og Skuespillet

Den 1. – 5. august 2017 åbner Nørrekærbiennalen 2017. Landskabet og Skuespillet for anden gang med deltagelse af danske og nordiske kunstnere, som præsenterer værker, der inviterer til demokratiske samtaler om grøn omstilling, vindmøller og retten til brugen af landskabet, med udgangspunkt i hvad der sker i og med landskabet i Nørrekær Enge.

Nørrekærbiennalen 2017 (NKB17) foregår på og omkring land-art stedet LAND, en lille mark tæt ved Limfjorden øst for Aggersund. LAND blev etableret i 2000 og har siden Nørrekærbiennalen 2014, Overlevering og Kredsløb dannet ramme for flere kunstbegivenheder med udgangspunkt i det lokale miljø og landskab.

Siden biennalen i 2014 har Nørrekærbiennalen været medinitiativtager til oprettelsen af Nørrekærs Enge Vindmølleforening, der er oprettet på baggrund af den svenske energikoncernen Vattenfall planlagte udvidelse af vindmølleparken med 40 nye endnu større møller end de 13 der allerede er opstillet i Nørrekær Enge. Det er et voldsomt indgreb i områdets natur med store konsekvenser for den lokale befolkning, som skal leve med følgevirkningerne af anlægget, bl. a. opkøb af yderligere 13-18 ejendomme med affolkning til følge.

Deltagende kunstnere:
Stoffer Michael Christensen, Jenny Gräf ​Sheppard,​ Finn Thybo Andersen, Frans Jacobi, Claus Handberg Christensen, Katrine Skovgaard, Morten Bencke, Elisabeth ​K​iss, Ole Sporring, Finn Have, Martin Richard Olsen, Birte Ohsten, Pelle Brage, Julia Bruun, Nynne Haugaard, Nikolaj Kilsmark, Jesper Dalgaard, Jytte Cramer, Mogens Otto Nielsen, Andrew James Zealey, aiPotu, Tine Tvergaard, Kirsten Dufour og lokale landskabsmalere Jan Hansen, Karsten Hansen, Gudrun Kjær, Per Bertelsen og Birthe Kjærsgaard m.fl..

Andre deltagere:
Troubaduren Mikael K, Lea Vangstrup fra Wind People, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og Emil Olsen, formand for Nørrekærsenge Vindmølleforening og Midtfjord Radio.

Landskabet og Skuespillet  1-5 august 10-17

NKB iscenesætter og visualiserer en række danske og nordiske kunstnere dramaet om den grønne omstilling, som den udspiller sig i den lokale virkelighed. Hver dag byder på en ny akt, som publikum kan deltage i:

Workshop for børn og unge: 1.- 4. august kl. 10-15

Workshoppen har 4 kunstnere et program specielt tilrettelagt for børn og unge. Programmet er arrangeret i samarbejde med BmmK (Børns møde med Kunsten).

Program

Tirsdag d. 1. august – Akt 1: Landskabet

Professionelle og lokale landskabsmalere befolker og fortolker landskabet. Malerierne vil kunne ses på udstilling i Tolstrup Forsamlingshus lørdag d. 5. august.

Onsdag d. 2. august kl 10-17- Akt 2: Torvet  

Vi brolægger et torv i fællesskab på LAND som demokratisk samlingssted.

Torsdag d. 3. august kl 10-17   – Akt 3: Lyden                     

Audiowalk med landskabets lyde. Et samarbejde med Midtfjord Radio.

Fredag d. 4. august kl 10-17- Akt 4: Performancen 

En mobil performance dukker op i landskabet og omkring i nærliggende  byer.

.

Lørdag d. 5. august – Akt 5: Udstillingen med koncert og debat
I Tolstrup Forsamlingshus kl. 13-22.

Kl. 13:
Udstillingen åbner med landskabsmalerierne fra Nørrekærenge.

Kl. 16-16:45:
Koncert: Trubaduren Mikael K synger og spiller viser fra Nord.

Kl. 17-19:
Debat og samtaler
om vindmølleparken I Nørrkærenge med deltagelse af Lea Vangstrup fra Wind People, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy og Emil Olsen, formand for Nørrekærsenge Vindmølleforening.

Kl. 19-22:
Snak og samvær.  Alle er meget velkommen!

AKT 1: Landskabsmaleriet

Landskabsmalere befolker og fortolker landskabet. Alle inviteres til at lave malerier i og af landskabet i Nørrekær Enge.
Medbring eget malergrej, staffeli og van Gogh hat.
Malerierne vises på en samlet udstilling i Tolstrup Forsamlingshus lørdag d. 5. august 2017.

AKT 2: Torvet

Vi brolægger et torv i fællesskab på LAND som demokratisk samlingssted.

AKT 3: Lyd

Audiowalk med landskabets lyde. 

AKT 4: Performance

En mobil performance som dukker op på LAND, ude i landskabet og i omkringliggende, tilstødende byer.

AKT 5: Udstilling

Udstilling med koncert og debat i Tolstrup Forsamlingshus:

Udstillingen med landskabsmalerierne fra Nørrekærenge.
Koncert med Mikael K der synger og spiller Viser fra Nord.
Debat og samtaler om grøn omstilling, vindmøller og retten til landskabet sammen med Lea Vangstrup fra Wind People, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og Emil Olsen, formand for Nørrekærsenges Vindmølleforening.

DEN SAMISKE GAMME

Omdrejningspunktet i den første Nørrekærbiennale var opbygningen af en samisk gamme, som en byggeworkshop, under ledelse af gammebygmester Kåre Løvoll og kunstner/arkitekt Joar Nango fra Norge. Efterfølgende er gammen benyttet som en bo-skulptur for de, som besøger LAND.

I 2001 byggede billedkunstneren Karin Lorentzen et 6 meter højt tårn på 7 ben, et pejlemærke mod LAND, der kan hæve os op over det flade landskab, løfte vores perspektiv, så vi kan se Limfjorden adskille Himmerland fra Hanherred

Kørevejledning til Nørrekærbiennalen på LAND

LAND ligger ved Nørrekærsvej, 1500 meter øst for Aggersund Syd, 9670 Løgstør. Fra Aggersund Syd kør
ad Vesterkærsvej mod vindmølleparken og drej til venstre ad Nørrekærsvej. Tag den første vej til venstre,
mod fjorden. Ved kanalen, følg sti og skilte ind til LAND.